Hopp til hovudinnhald

Reknesjekken

E-læring

Reknesjekken er ei eigenvurdering som består av 34 spørsmål.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Med Reknesjekken vurderer du din eigen reknedugleik og får ein peikepinn om kva du er god til og kva du kan bli betre på.