Hopp til hovedinnhold

ReferNet

Nettsted/verktøy

ReferNet er et europeisk nettverk av EUs medlemsland, Norge og Island. Nettverket samler inn og sprer informasjon om fag- og yrkesopplæring i landene.

Gjennom arbeidet med ReferNet utarbeider vi flere rapporter som til sammen gir en god innsikt i norsk fag- og yrkesopplæring på engelsk. Her er en oversikt over produktene i ReferNet:

VET in Europe Norway er en systembeskrivelse av norsk fag- og yrkesopplæring. Rapporten gir en grundig oversikt over hvordan norsk fag- og yrkesopplæring er organisert, og inkluderer også korte beskrivelser av fagskolene, mesterbrevutdanningen og høyere utdanning. I rapporten beskriver vi partssamarbeidet, kvalitetssikring av fagopplæring og utfordringer og tiltak knyttet til frafall. Rapporten oppdateres årlig. 

Policyrapport er en rapport som beskriver politikkutviklingen på yrkesopplæringsfeltet innenfor målsettingene i det europeiske samarbeidet. Basert på landenes policyrapporter vil Cedefop oppsummere funnene. Temaet vil behandles i flere EU-organ, deriblant i Kommisjonen og på ministernivå.

Spotlights er en publikasjon som oppsummerer de viktigste elementene, utfordringene og utviklingstrekkene i videregående fag- og yrkesopplæring.

Tematiske artikler komplementerer den generelle informasjonen i systembeskrivelsen. Årlig produseres flere artikler som tar for seg prioriterte temaer av EU-formannskapet innen fag- og yrkesopplæringen.

Nasjonale nyhetssaker handler om aktuelle utviklingstrekk eller hendelser i fag- og yrkesopplæringen, eller i arbeidsmarkedet i Norge. Sakene inngår i Cedefop sitt nyhetsbrev.

Utgivelser og publikasjoner

Alle publikasjonene ligger på et eksternt nettsted og er på engelsk: