Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

ReferNet

Nettsted/verktøy

ReferNet er et europeisk nettverk av EUs medlemsland, Norge og Island. Nettverket samler inn og sprer informasjon om fag- og yrkesopplæring i landene.

Gjennom arbeidet med ReferNet utarbeider vi flere rapporter som til sammen gir en god innsikt i norsk fag- og yrkesopplæring på engelsk. Her er en oversikt over produktene i ReferNet:

VET in Europe Norway er en systembeskrivelse av norsk fag- og yrkesopplæring. Rapporten gir en grundig oversikt over hvordan norsk fag- og yrkesopplæring er organisert, og inkluderer også korte beskrivelser av fagskolene, mesterbrevutdanningen og høyere utdanning. I rapporten beskriver vi partssamarbeidet, kvalitetssikring av fagopplæring og utfordringer og tiltak knyttet til frafall. Rapporten oppdateres årlig. 

Policyrapport er en rapport som beskriver politikkutviklingen på yrkesopplæringsfeltet innenfor målsettingene i det europeiske samarbeidet. Basert på landenes policyrapporter vil Cedefop oppsummere funnene. Temaet vil behandles i flere EU-organ, deriblant i Kommisjonen og på ministernivå.

Spotlights er en publikasjon som oppsummerer de viktigste elementene, utfordringene og utviklingstrekkene i videregående fag- og yrkesopplæring.

Tematiske artikler komplementerer den generelle informasjonen i systembeskrivelsen. Årlig produseres flere artikler som tar for seg prioriterte temaer av EU-formannskapet innen fag- og yrkesopplæringen.

Nasjonale nyhetssaker handler om aktuelle utviklingstrekk eller hendelser i fag- og yrkesopplæringen, eller i arbeidsmarkedet i Norge. Sakene inngår i Cedefop sitt nyhetsbrev.

Utgivelser og publikasjoner

Alle publikasjonene ligger på et eksternt nettsted og er på engelsk: