Hopp til hovudinnhald

Munnlegsjekken

E-læring

Munnlegsjekken er ei eigenvurdering som består av 30 oppgåver.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Med Munnlegsjekken vurderer du den munnlege dugleiken din og får ein peikepinn om kva du er god til og kva du kan bli betre på.