Hopp til hovedinnhold

Midtveisevaluering av fire sentre for fremragende utdanning

Nettsted/verktøy

I 2020 ble det gjennomført underveisevaluering av de fire sentrene som ble tildelt SFU-status i desember 2016.

Utviklet av: Diku

Denne evalueringsrapporten gir en oversikt over evalueringsprosessen, en vurdering av de fire 2016-sentrene, samt individuell vurdering av disse sentrene. Rapporten ble forelagt Diku-styret for deres formelle beslutning om finansiering for en andre periode. Rapporten kan lastes ned fra kudos.dfø.no