Hopp til hovudinnhald

Lese- og skrivesjekken

E-læring

Lese- og skrivesjekken er ei eigenvurdering som består av 40 spørsmål.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Med Lese- og skrivesjekken vurderer du din eigen lese- og skrivedugleik og får ein peikepinn om kva du er god til og kva du kan bli betre på.