Hopp til hovedinnhold

LearnNoW

E-læring

LearnNoW bruker tekst, lyd og bilder for å gi en innføring i norsk språk opp til nivå A2.

Utviklet av: NTNU

Hjelpespråk i programmet er ukrainsk, engelsk, spansk, polsk, arabisk og tigrinja. Det inneholder vokabular, grammatikkøvelser, en grammatikksjekker og interaktive øvelser.

En LearnNoW-app med arabisk støttespråk er tilgjengelig gratis på Google Play og Apple store.

LearnNoW er utviklet av NTNU med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge)

Vil du informere om CALST og LearnNow på ditt opplæringssted?