Hopp til hovedinnhold

Læreplan i norsk for voksne innvandrere

Dokument/mal

Læreplan i norsk for voksne innvandrere er en forskrift til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) og skal brukes i opplæring for deltakere med rett og plikt eller plikt til norskopplæring etter denne loven.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse