Hopp til hovedinnhold

Kvalitetstid - Hvordan kan vi få til bedre sammenhenger mellom utdanning og forskning?

Podcast

På politisk nivå, både i Norge og innen EU, er det stor iver for å få til bedre koblinger mellom utdanning og forskning – og også bedre synergier mellom EUs programmer for henholdsvis utdanning og forskning: Erasmus+ og Horisont Europa.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Oded Ben-Horin er instituttleder ved Institutt for kunstfag ved Høgskolen på Vestlandet. I denne episoden av Kvalitetstid gir han sine råd om hvordan man kan jobbe systematisk for å få til nettopp slike gode koblinger.