Hopp til hovedinnhold

Kvalitetstid - Hvordan får vi til mer og bedre praksis i utdanning?

Podcast

Det er et mål at flere studenter skal få mer og bedre praksis i studiene sine. Samtidig er praksis en læringsform som krever mye tilrettelegging for å sikre studentene et godt læringsutbytte, særlig i profesjonsutdanninger med mye obligatorisk praksis.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Gjestene i denne episoden av Kvalitetstid er Wenche Wannebo – studieleder ved sykepleierutdanningen ved Nord universitetet i Namsos, og Linda Fisher-Høyrem - forsker ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. De jobber begge med å utarbeide nye og innovative måter å organisere og finansiere praksis. Kan det bidra til flere og bedre praksisplasser?