Hopp til hovedinnhold

Kompetansepakke til læreplan i norsk og samfunnskunnskap

Nettsted/verktøy

Nettressurs for innføring av læreplaner

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kompetansepakkene er inndelt etter tema og inneholder ulike tekster, animasjoner, filmer og refleksjonsoppgaver. Kompetansepakkene er hovedsakelig tenkt til skolebasert utviklingsarbeid. Det vil si at hele det pedagogiske personalet ved opplæringsstedet jobber sammen, slik at dere bygger felles kompetanse og videreutvikler praksis i profesjonsfellesskapet.