Hopp til hovedinnhold

Kartleggingsverktøy for regning

Dokument/mal

Kartleggingsverktøyet avdekker deltakerens kunnskaper og læringsbehov. Det hjelper veilederen med å tilrettelegge opplæringen for voksne deltakere.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Deltakeren jobber med oppgavene på egen hånd, men veilederen kan svare på uklarheter, lese teksten høyt og lignende.

Resultatene bør følges opp med en samtale mellom deltaker og veileder. Samtalen skal utdype resultatene på oppgavene og gi et bedre innblikk i hvordan opplæringen kan tilrettelegges for deltakeren.

Kartleggingsverktøyet består av:

For veileder (PDF)

  • Innhold
  • Intervjuguide
  • Kartlegging del 1 – tallforståelse og tallbehandling (veileder)
  • Kartlegging del 2 – regneferdigheter i dagliglivet (veileder)
  • Oppsummering del 1– tallforståelse og tallbehandling
  • Oppsummering del 2 – regneferdigheter i dagliglivet
  • Kartlegging del 1 – tallforståelse og tallbehandling (deltaker)
  • Kartlegging del 2 – regneferdigheter i dagliglivet (deltaker)