Hopp til hovudinnhald

Kanalregisteret

Nettstad/verktøy

Register over vitskapelege publiseringskanalar

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Kanalregisteret inneheld datagrunnlaget for publisering av forsking i finansieringssystemet for universitet og høgskular.