Hopp til hovedinnhold

Implementering av læreplanene

Dokument/mal

Opplæringssentrene som deltar i forsøket med FVO må legge til rette for systematisk arbeid med forsøkslæreplanene. På bakgrunn av læreplanene i fagene må det utarbeides lokale læreplaner som ivaretar progresjon fra modul 1 til 4, sammenheng mellom fag og tilpasninger til lokale forhold. Vi har utarbeidet ressurser som skolene kan benytte i dette arbeidet.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Ressursene inneholder følgende temaer:

  • Formålsparagrafen
  • Struktur og innhold i forsøkslæreplanene
  • Kompetansebegrepet
  • Lokalt læreplanarbeid