Hopp til hovedinnhold

Hverdagsmatte – praktisk regning for voksne

Dokument/mal

Hefte som inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Heftet inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå.

Hverdagsmatte er først og fremst skrevet til bruk i en undervisningssituasjon. Heftet kan brukes i egne kurs i grunnleggende regning og i sammenheng med grunnskoleopplæring for voksne. Heftet bygger på Migramatte som henvender seg til voksne minoritetsspråklige.

Innhold

Oppgavene er hovedsakelig på nivå 1 og 2 i læringsmål for hverdagsmatematikk. Hver oppgave er merket med nivå.

Del 1 - Grunnleggende regning inneholder:

  • Tall
  • Penger i Norge
  • Legge sammen og trekke fra
  • Vekt og mål
  • Tall med komma og brøk
  • Gange og dele
  • Prosent
  • Lengde, gjennomsnitt og diagrammer
  • Forskjellige former

Ressurser

Migramatte

Migramatte ble laget for minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn og/eller kort botid i landet. Det ble lagt vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter.

Her finner du de delene av Migramatte som er vesentlig forskjellige fra eller utelatt i Hverdagsmatteheftet. Vi har lagt ut hele Del 2 og Del 6. Disse delene kan brukes i stedet for de tilsvarende delene fra Hverdagsmatte.

«Viktige ord» og «Forskjellige former» hører begge hjemme i Del 1. «Viktige ord» er ikke med i Hverdagsmatte, «Forskjellige former» er med i en kortere versjon.

Ressurser