Hopp til hovedinnhold

Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Nettsted/verktøy

Nettressurs som gir kommuner og samarbeidspartnere faglige anbefalinger om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Utviklet av: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Nettressurs som gir kommuner og samarbeidspartnere faglige anbefalinger om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.