Hopp til hovudinnhald

Fagleg innhald for Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid

Dokument/mal

Oversikt over studieplanar, kursplan og anna fagleg innhald for Nasjonal forkarkule i kunstnarleg utviklingsarbeid.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse