Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Euroguidance

Nettsted/verktøy

Er du karriereveileder i skole, høyere utdanning eller voksenopplæring og har spørsmål om utdanningsmobilitet? Lurer du på hvordan du som karriereveileder kan samarbeide med andre land for egen kompetanseheving? Da er Euroguidance en ressurs for deg!

Utviklet av: EU

Euroguidance er et europeisk nettverk som jobber for å styrke karriereveilederes kompetanse om verdien av internasjonalisering. Euroguidance er en del av Erasmus+, og skal støtte oppunder mobilitet i Europa. Vi har ansvaret for Euroguidance, og vi formidler informasjon om veiledningssystemer og om livslang veiledning internasjonalt ved å:

  • spre informasjon om muligheter for utdanningsmobilitet i Europa
  • arrangerer seminarer og læringsopphold for veiledere om mobilitet
  • gi informasjon til veiledere i alle deler av utdanningsystemet om hvordan de kan øke sin kompetanse gjennom mobilitet

Nyheter

På den felles hjemmesiden til Euroguidance-nettverket, finner du en nyhetsoversikt over nye relevante publikasjoner og ressurser samt arrangementer: https://www.euroguidance.eu/news

Du kan også melde deg på et nyhetsbrev som sendes ut én gang i måneden. Påmelding skjer helt nederst på denne siden: https://www.euroguidance.eu/

Insight Magazine

Euroguidance-nettverket gir ut magasinet Insight to ganger i året. Temaene varierer, men kretser rundt mobilitet og karriereveiledning på europeisk nivå. Du finner den nyeste utgaven og alle tidligere utgaver her: https://www.euroguidance.eu/resources/publications/insight-magazine 

Gode eksempler