Hopp til hovedinnhold

E-læringsressurser i lesing

E-læring

Vi har utviklet e-læringsressurser i lesing i fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag på alle moduler, i tillegg til grunnmodulen.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Ressursene bygger på de modulstrukturerte læreplanene i forsøket og kan brukes både som del av opplæringen og som selvstudium.

Vi gjør oppmerksom på at det er avdekket noen feil i oppgaver, både når det gjelder svar og i selve oppsettet. Disse vil ikke bli rettet opp i løpet av forsøksperioden.

Skoler som deltar i forsøk med FVO kan importere kursene til læringsplattformen de benytter, forutsatt at denne støtter Scorm. Vi gir ikke support når det gjelder bruk av scormpakker på egen LMS. Ta kontakt med oss på e-post hvis du ønsker å benytte deg av Scrom-pakker.