Hopp til hovedinnhold

Digitalsnakk – digitale muligheter i voksenopplæringa

Podcast

I podcastserien «Digitalsnakk – digitale muligheter i voksenopplæringa», belyser ulike sider av bruken av teknologi i opplæringen av voksne.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

I podcastserien «Digitalsnakk – digitale muligheter i voksenopplæringa», belyser ulike sider av bruken av teknologi i opplæringen av voksne.

Bruken av digitale verktøy og ressurser og mulighetene disse gir, reiser mange spørsmål for alle som jobber med opplæring av voksne. Vi har invitert lærere og ledere i privat og offentlig voksenopplæring, samt undervisere og forskere fra universitetssektoren, til å samtale med oss om dette. Resultatet er fem aktuelle samtaler som vi presenterer til dere i form av en podcast:

Digitalsnakk 1 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om rapporten «Språk uten grenser» med Karoline Tellum-Djarraya, Gerard Doetjes og Rune Aares. Karoline Tellum-Djarraya intervjuer Gerard Doetjes, førsteamanuensis fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Rune Aares, leder for Norskskolen ved Larvik Læringssenter, om hva nettbasering kan tilføre språkopplæringen.

Digitalsnakk 2 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om arbeidsretting og bruk av digitale ressurser med Eddie Pedersen, Marianne Berg-Stølen og Nita Steinung Dahl. Intervju med Marianne Berg-Stølen, lærer og prosjektleder ved Birkelid Læringssenter og Nita Steinung Dahl, direktoratet, om bruken av digitale verktøy i arbeidsrettet opplæring.

Marianne har jobbet med arbeidsrettet norskopplæring over flere år, og har i dette arbeidet vært en foregangsperson i det at hun har testet ut bruk av digitale verktøy for å øke kontakten mellom lærer, deltaker og praksisplass samt å bedre læringsutbyttet for deltaker de dagene han eller hun er på praksisplassen. Nita har i flere år jobbet for å fremme gode arbeidsmåter i den arbeidsrettede norskopplæringen.

Digitalsnakk 3 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om organisering av og muligheter for nettbasert opplæring med Katrine Utgård, Karense Foslien og Merete Heintz.

Katrine Utgård intervjuer Karense Foslien, grunnlegger av språkskolen NoTe og YouTube-dronning, og Merete Heintz, avdelingsleder ved Johannes læringssenter, om organisering av og muligheter for nettbasering av norskopplæringen.

Karense og Merete deler av sin brede erfaring med nettet som en ressurs for fleksibel og tilpasset språkopplæring.

Digitalsnakk 4 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om digital kompetanse hos læreren og hos deltakerne med Eline Wigdel, Marianne Hagelia og Lene Vårum

Eline Wigdel intervjuer Marianne Hagelia fra USN og Lene Vårum fra Delta voksenopplæring om læreres og deltakeres digitale kompetanse.

Læreplanverk vi må forholde oss til i voksenopplæringa krever at man gir opplæring i digital kompetanse. Kvaliteten på denne opplæringa er avhengig av lærerens egne digitale kompetanse. I denne episoden utforsker Eline, Marianne og Lene hva dette har å si for lærere og ledere som jobber med voksne innvandrere.

Digitalsnakk 5 - Digitale muligheter i opplæring av voksne – Samtale om digital dømmekraft og personvern med Helene Aarem, Louise Mifsud og Gaute Thøgersen

Helene Aarem intervjuer Louise Mifsud fra OsloMet og Gaute Thøgersen fra Larvik Læringssenter om digital dømmekraft og personvern i opplæring av voksne.

Er det ok å bruke sosiale medier i opplæringssituasjoner? Hvilken plass har digital dømmekraft og personvern i læreplanverk, og hvilke konsekvenser får dette for opplæringa? Hvordan bør en jobbe for å utvikle deltakernes digitale dømmekraft? Dette er noen av spørsmålene Helene, Louise og Gaute diskuterer i denne episoden.