Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Digital utdanningsstatistikk - tabeller og figurer

Nettsted/verktøy

Her finner du statistikk over internasjonal utdanningsmobilitet og samarbeid innenfor utdanningssektoren.

Utviklet av: Statistikk.diku.no er utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Evry AS har utformet design og teknisk løsning.

Du vil finne detaljerte tabeller med tidsserier og grafiske fremstillinger, og du kan lage egne utvalg av tallene og figurene og lagre disse i flere filformater.

Statistikken som presenteres er basert på data innhentet gjennom Diku sitt søknads- og rapporteringssystem Espresso, EUs databaser LLPLink og EPlusLink, Statens lånekasse for utdanning og Norsk senter for forskningsdatas (NSD) Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Datainnhold i tabeller og figurer er nærmere omtalt i dokumentasjon for løsningen.