Hopp til hovedinnhold

Digital utdanningsstatistikk - tabeller og figurer

Nettsted/verktøy

Her finner du statistikk over internasjonal utdanningsmobilitet og samarbeid innenfor utdanningssektoren.

Utviklet av: Statistikk.diku.no er utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Evry AS har utformet design og teknisk løsning.

Du vil finne detaljerte tabeller med tidsserier og grafiske fremstillinger, og du kan lage egne utvalg av tallene og figurene og lagre disse i flere filformater.

Statistikken som presenteres er basert på data innhentet gjennom Diku sitt søknads- og rapporteringssystem Espresso, EUs databaser LLPLink og EPlusLink, Statens lånekasse for utdanning og Norsk senter for forskningsdatas (NSD) Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Datainnhold i tabeller og figurer er nærmere omtalt i dokumentasjon for løsningen.