Hopp til hovudinnhald

Datasjekken

E-læring

Datasjekken er ei eigenvurdering som består av 35 spørsmål.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Med Datasjekken vurderer du di eiga dataerfaring og får ein peikepinn om kva du er god til og kva du kan bli betre på.