Hopp til hovudinnhald

Database for høgare utdanning, DBH.

Nettstad/verktøy

Statistikk for høgare utdanning

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

Vi har ansvar for å samla inn og leggje til rette nasjonale data til bruk for finansiering, analyse og forsking om høgare utdanning i Noreg. Dette skjer gjennom drift av Database for høgare utdanning, DBH.