Hopp til hovedinnhold

CALST (Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor)

E-læring

CALST er et program for å øve uttale av rundt tusen norske ord og uttrykk.

Utviklet av: NTNU

Programmet inneholder også skriveøvelser. Det består av to moduler og er på nivå A2.

Første modul har øvelser hvor et animert «snakkende hode» viser hvordan ordene skal uttales. Brukeren kan velge mellom åtte dialekter.

Andre modul inneholder øvelser som skiller mellom ulike språklyder, for eksempel forskjellen mellom «lys» og «lus». CALST velger øvelser som er relevante ut fra brukerens morsmål. Øvelsene baserer seg på forskjellene mellom lydene i morsmålet og norsk.

CALST er utviklet av NTNU med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Norgesuniversitetet og Kompetanse Norge).

Vil du informere om CALST og LearnNow på ditt opplæringssted?