Hopp til hovedinnhold

Arbeidsrettet norskopplæring

Nettsted/verktøy

Nettsted for deg som underviser i norsk som andrespråk og har deltakere i praksis

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Ved å knytte praksis og norskopplæringen tettere sammen, gir du deltakerne større mulighet til å lære norsk den tiden de er på praksisplassen. Opplæringen blir motiverende med virkelige samtaler, situasjoner og erfaringer fra arbeidslivet.