Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet

RapportTilhører rapportserie: Nei

Fafo har på oppdrag for Kompetanse Norge brukt lærevilkårsmonitoren og registerdata fra SSB til å analysere utbredelsen og konsekvenser av videreutdanning i Norge.

Utgiver:Fafo
Forfattere:Ståle Østhus (Fafo)
Publisert:29.06.2021

Resultater fra analysene viser blant annet at:

  • Egenskaper ved jobben, som næring, og egenskaper ved personen, som familieforhold og utdanningshistorikk, har betydning for hvor lang tid det tar før en nyansatt deltar i formell videreutdanning.
  • Når ansatte har deltatt i formell videreutdanning, øker sannsynligheten for å bytte jobb, yrke og/eller næring. Sammenhengen mellom formell videreutdanning og økt jobbmobilitet ser ut til å være betydelig svakere for ansatte som blir økonomisk kompensert for å delta i formell videreutdanning.
  • Detaljerte analyser av yrkesgruppene lærere, sykepleiere og ingeniører, viste ulike sammenhenger mellom videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet. Gruppene er forskjellige både med hensyn til person- og jobbegenskaper og med hensyn til hvor vanlig det er å ta ulike typer videreutdanning.
  • Lærere har fått nye kompetansekrav for undervisning og er både raskere til å starte på videreutdanning og mindre tilbøyelige til å bytte jobb enn sykepleiere og ingeniører. Imidlertid fører lærermangel ved skolen til at lærerne bruker lenger tid på å starte på videreutdanning.
  • I den undersøkte perioden hadde ingeniører langt høyere risiko for å bli arbeidsledige, og er også mer tilbøyelige til å bytte yrke enn lærere og sykepleiere. Oljeprisfallet i 2014 har antakelig påvirket både videreutdanning og jobbmobilitet blant ingeniører.
  • Det å få barn etter jobbstart som sykepleier henger sammen med utsettelse av videreutdanning, særlig ved jobb på sykehus. Sykepleiere som får barn er også mer tilbøyelige til å bytte jobb, men dette gjelder først og fremst sykepleiere som jobber på sykehus og i mye mindre grad sykepleiere som jobber i annen helse- og omsorgsvirksomhet.
  • Avvik mellom andelen som er klassifisert med formell videreutdanning i lærevilkårsmonitoren og i utdanningsregisteret følger i hovedsak samme mønster i perioden 2010–2019. Avvikene er større i de tidligere årgangene (særlig 2012–2015) og avtar. Avvikene henger sammen med målefeil i lærevilkårsmonitoren, mens det er lite sannsynlig at utvalgsfeil har hatt særlig betydning for avviket.