Hopp til hovedinnhold

Utdanningssamarbeid med Sør-Korea

bakgrunnsnotat

NotatTilhører rapportserie: Nei

Dette bakgrunnsnotatet om høyere utdanning i Sør-Korea er en sammenstilling av informasjon fra åpne kilder. Notatet viser også til lenker og nyttig informasjon hos andre aktører som jobber for å styrke samarbeidet mellom Norge og Sør-Korea.

Utgiver:Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
Forfattere:Bjarte Håvik
Publisert:01.01.2021

Sammendrag

Sør-Korea er fra 2021 inkludert i den norske regjeringens strategi for samarbeid innen høyere utdanning og forskning med utvalgte land utenfor Europa – Panorama (heretter Panoramastrategien). De utvalgte landene er ledende kunnskapsnasjoner og/eller fremvoksende økonomier med stor betydning for Norge og norske fagmiljø. Kunnskapsdepartementet er koordinerende departement for strategien. Den første strategiperioden fra 2016 til 2020 omfattet seks land: Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. I neste strategiperiode fra 2021 til 2027 er tre nye land inkludert: Sør-Korea, USA og Canada. USA og Canada har lenge vært svært viktige samarbeidspartnere for norsk kunnskapssektor.

Sør-Korea er et nytt og til dels ubeskrevet samarbeidsland, men samtidig et land med en kraftig vekst i internasjonal studentmobilitet. Dette notatet fra Diku er ment å gi en innføring i sørkoreansk høyere utdanningssektor, sett i lys av landets formidable endring fra å være en fattig, nyetablert og selvstendig stat til å bli en kunnskapsdrevet og internasjonal økonomisk
stormakt i løpet av få tiår.

Regjeringen ønsker at Panoramastrategien engasjerer studenter, forskere, kunnskapsinstitusjoner og næringsliv til en felles innsats for ny kunnskap, økt verdiskaping og internasjonalt samarbeid. Strategiens mål er derfor å bygge opp om 1) godt samspill mellom høyere utdanningssamarbeid og forskningssamarbeid, 2) gode koblinger til arbeids- og næringsliv, 3) god studentmobilitet, og 4) godt samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid.

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet med Panorama-landene har Diku, Forskningsrådet og Innovasjon Norge et operativt ansvar for å bidra til godt samspill mellom utdanning, forskning og næringslivssamarbeid. Det er et mål at bakgrunnsnotatet kan bidra til økt bruk av Dikus virkemidler for samarbeid med Panorama-landene samt synergier med
internasjonale program (UTFORSK, INTPART og Erasmus+).

Evalueringen av første periode av Panoramastrategien "Mot mer og bedre kunnskapssamarbeid?" ligger blant annet til grunn for utformingen av neste strategiperiode, og dermed samarbeidet med Sør-Korea.