Hopp til hovudinnhald

Utbreiing av digital undervisning i norsk høgare utdanning

NotatTilhøyrer rapportserie: Nei

Undervisning i digitale format har blitt vanleg i mange studieprogram. Frå NIFU-prosjektet «Bruk av digital teknologi i høgare utdanning», i samarbeid med HK-dir, Sikt og NOKUT, kjem ei innsikt.

Utgivar:NIFU
Publisert:20.08.2023
NIFU-innsikt 2023-4

Sammendrag

1 av 5 studentar seier dei ofte har undervising i digitalt format, men det er til dels store skilnader mellom ulike fagfelt. Dei som seier at dei har mykje digital undervisning seier at det hjelper med læringa, og at dei er nøgde.

Prosjektet skal gje praksisnær kunnskap om digital teknologi i høgare utdanning med fokus på undervisarar og studentar. Ei sentral problemstilling er korleis læringa kan støttast gjennom pedagogisk bruk av digitale verktøy. Resultata som vert presentert i dette notatet er basert på data samla inn gjennom Studiebarometeret.