Hopp til hovedinnhold

Undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning i høyere utdanning

RapportTilhører rapportserie: Nei

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Utgiver:Proba samfunnsanalyse
Publisert:03.04.2023
Les rapport hos Proba samfunnsanalyse

Sammendrag

Denne rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av studenters og unge forskeres tilgang til karriereveiledning ved universiteter og høgskoler i Norge. Rapporten er utarbeidet av Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Høyskolen Innlandet, på oppdrag fra HK-dir. Funnene i rapporten er innhentet gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og dokumentgjennomgang.

Funnene viser blant annet at:

  • rundt 75 prosent av studentene har tilbud om karriereveiledningstjenester gjennom sin UH-institusjon eller samskipnad
  • ved en del institusjoner brukes tilbudet såpass lite, at det fremstår som et formelt tilbud, men ikke reell tilgang
  • ca. halvparten av tjenestene oppgir at kapasiteten ikke dekker etterspørselen
  • blant de institusjonene som har oppgitt antall ansatte i karrieretjenesten, har antall studenter per ansatt økt fra 2000 i 2014 til 2900 i 2022
  • unge forskere dekkes i hovedsak ikke av veiledningstilbudet som gis til studentene

Andre temaer som belyses:

Rapporten tar for seg karriereveiledningens plass i universitets- og høgskolesektoren både i Norge og internasjonalt og undersøker også karriereveiledningens plass i strategier og styringsdokumenter ved utvalgte norske utdanningsinstitusjoner.