Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

To forskjellige kilder: Videreutdanningstall fra registersøk og lærevilkårsmonitoren

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Joakim Hertzberg Ulstein
Publisert:14.08.2019

I august 2018 ble LVM-tallene for første gang systematisk sammenlignet med tallene fra registersøk av analyseseksjonen. På samme tid hadde Ekspertutvalg for etter- og videreutdanning (EVU-utvalget) foretatt en egen bestilling av samme type registerdata over videreutdanning fra SSB.

Både EVU-utvalget og analyseseksjonen konkluderte med at tallene ikke stemte overens. Analyseseksjonen kom til samme konklusjon basert på en lignende analyse. Denne rapporten kartlegger forskjellene i tellemetode og operasjonalisering av videreutdanningsbegrepet i Lærevilkårsmonitoren og registersøk som gir utslag i at tallene ser så forskjellige ut.