Hopp til hovedinnhold

Tid til endring

Lærdommer fra ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) i perioden 2010–2023

RapportTilhører rapportserie: Nei

Hvordan kan erfaringer fra ordningen Sentre for fremragende utdanning bidra til kvalitetsutvikling i høyere utdanning?

Utgiver:Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Forfattere:Aslaug Louise Slette, Fride Flobakk-Sitter, Tea Dyred
Publisert:22.04.2024
Les rapporten hos NIFU

Sammendrag

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har NIFU undersøkt lærdommer fra ordningen «Sentre for fremragende utdanning» (SFU). Undersøkelsen ser på lærdommer fra SFU-ordningen som helhet ut fra fire gitte problemstillinger:

  • Hva mener sentrene er de viktigste kvalitetsutfordringene i høyere utdanning, innenfor eget fagfelt og i sektoren mer generelt?
  • Hva er den viktigste kunnskapen sentrene vil trekke ut av eget arbeid, og hvilken overføringsverdi mener de denne kan ha for andre fagmiljøer, også utenfor egen institusjon?
  • Hvordan kan det som har vært utviklet ved sentrene videreutvikles og videreføres, i fagmiljøene som har hatt senterstatus og i andre fagmiljøer?
  • Hvordan kan institusjonene som er vertskap for sentrene og HK-dir bidra til at sentrenes arbeid og resultater blir gjort tilgjengelig og tas i bruk av flere?

Hensikten har vært å dokumentere viktige innsikter fra sentrene, knyttet til kvalitetsarbeid i utdanning, som kan ha overføringsverdi og bringe arbeidet med kvalitet i høyere utdanning videre. Rapporten utforsker betingelser for kunnskapsspredning av innovative, pedagogiske praksiser, gjennom sentrenes egne erfaringer og vurderinger.