Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Sosiale og emosjonelle ferdigheter i arbeidslivet

NotatTilhører rapportserie: Nei

Notatet presenterer resultater fra Kompetanse Norges befolkningsbarometer 2020 knyttet til emosjonelle og sosiale ferdigheter.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Ane Mathea Bjønness-Ekerheim
Publisert:14.01.2021

Sosiale og emosjonelle ferdigheter oppleves som viktige, spesielt for personer i arbeid eller under utdanning. Det er flere som opplever ferdighetene som viktige, enn som ønsker å utvikle dem. Personer med alle utdanningsnivåer opplever ferdighetene som viktige, men personer med høyere utdanning opplever sosiale og emosjonelle ferdigheter som enda viktigere enn personer med grunnskole og videregående utdanning.

Sosiale og emosjonelle ferdigheter er utfordrende å måle, og det kan være vanskelig å vite hva som regnes som opplæring i disse ferdighetene. Siden det i økende grad er viktig med slike ferdigheter i samfunns- og arbeidsliv, vil det eksistere et behov for opplæring i sosiale og emosjonelle ferdigheter.