Hopp til hovedinnhold

Rådløse unge og tilfredse eldre?

Holdninger til utdanning og yrkesbytte i Kompetanse Norges befolkningsbarometer

RapportTilhører rapportserie: Nei

Rapporten er basert på resultater fra Kompetanse Norges befolkningsbarometer 2020, en spørreundersøkelse som har som formål å styrke kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring, kompetansebehov og kompetanseutvikling.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Ingrid Bjartveit Krüger, Camilla Hovind Ulven
Publisert:12.12.2020