Hopp til hovedinnhold

Profesjonell karriereveiledning i skolen

Undersøkelse av utdanningstilbudet innen karriereveiledning

RapportTilhører rapportserie: Nei

Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra HK-dir gjennomført en undersøkelse av utdannings- og videreutdanningstilbudet innen karriereveiledning, med særlig fokus på tilbud rettet mot ansatte i skolen.

Utgiver:Høgskolen i Innlandet
Forfattere:Ingrid Bårdsdatter Bakke, Erik Hagaseth Haug, Tristram Hooley, Hilde Kjendalen, Oda Notevarp Paulsen, Lars Sandlie, Håvard Saur, Torild Schulstok
Publisert:22.12.2022
Les rapporten hos Høgskolen i Innlandet

Sammendrag

Denne rapporten belyser tre sentrale tema i utvikling av en profesjonell karriereveiledningstjeneste, med et særlig fokus på karriereveiledning i skolen:

  • oversikt over utdannings- og videreutdanningstilbud innen karriereveiledning, inkludert tilbud spesielt rettet mot de som jobber/skal jobbe med karriereveiledning i skolen
  • innsikt i opplevd kvalitet og behov hos målgruppene for tilbudene, inkludert tilbud spesielt rettet mot de som jobber/skal jobbe med karriereveiledning i skolen
  • kunnskap om rammebetingelser og andre faktorer som er avgjørende for at karriereveiledere og lærere i faget utdanningsvalg kan ta utdanning og videreutdanning og for at arbeidsgivere (skoleeier og skoleledelse) kan legge til rette for videreutdanning for sine ansatte.

Gjennom bruk av ulike forskningsmetoder er det samlet inn perspektiver på temaene fra ulike aktørposisjoner. Både i, og utenfor skolen som organisasjon. Basert på funnene i undersøkelsen konkluderer rapporten med sju anbefalinger som bør følges opp for å nå målet om en mer profesjonell karriereveiledningstjeneste i skolen:

  1. Det bør utvikles en nasjonal veileder som beskriver forventet formell og/eller uformell kompetanse for ulike aktører involvert i skolens karriereveiledning.
  2. En nasjonal veileder om kompetanse bør synliggjøre en differensiert tilbudsstruktur av kurs og utdanninger tilrettelagt for ulike roller og kompetansebehov i skolens karriereveiledning (karriereveileder, lærer utdanningsvalg, skoleleder, andre ansatte i skolen). Veilederen bør ta utgangspunkt i nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.
  3. Krav om formell kompetanse for karriereveiledere i skole og lærer i utdanningsvalg bør forskriftsfestes.
  4. En forskriftsfesting av formell kompetanse bør ta utgangspunkt i anbefalinger i NOU 2016:7 (30 studiepoeng for undervisning i Utdanningsvalg, 60 studiepoeng for funksjonen som karriereveileder)
  5. Videreutdanning i Utdanningsvalg (30 studiepoeng) bør gis som eksplisitt tilbud i Utdanningsdirektoratets nasjonale videreutdanningstilbud for lærere.
  6. Utdanningsinstitusjoner bør tilby Utdanningsvalg (30 studiepoeng) som valgfritt fag i grunnskolelærerutdanning 5-10.
  7. Videreutdanning (30 + 30 studiepoeng) for karriereveiledere i skole bør gis som eksplisitt tilbud i Utdanningsdirektoratets nasjonale videreutdanningstilbud for lærere

Anbefalingene fokuserer på innhold og organisering av utdanningstilbud, men også viktige rammebetingelser som bør ligge til grunn.