Hopp til hovedinnhold

Offentlige karrieresentre og brukernes erfaringer med karriereveiledning i 2020

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

Notatet baserer seg på årsstatistikk fra de fylkesvise karrieresentrene og karriereveiledning.no, i tillegg til brukerundersøkelsen til de fylkesvise karrieresentrene.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Anita Lervik, Olena Tkachenko
Publisert:07.04.2021

Sammendrag

Hovedfunn:

  • 23 636 personer var til individuell karriereveiledning ved offentlige karrieresentrene i 2020.
  • Antallet brukere har økt sammenlignet med 2019. Økningen skyldes hovedsakelig Oslos tilbud om karriereveiledning gjennom hele 2020. Lanseringen av karriereveiledning.no høsten 2020 har økt tilgangen til karriereveiledning over hele landet.
  • 94 prosent av brukerne var fornøyde med tilbudet fikk fra karrieresentrene.