Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Offentlige karrieresentre og brukernes erfaringer med karriereveiledning i 2020

KortnotatTilhører rapportserie: Nei

Notatet baserer seg på årsstatistikk fra de fylkesvise karrieresentrene og karriereveiledning.no, i tillegg til brukerundersøkelsen til de fylkesvise karrieresentrene.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Anita Lervik, Olena Tkachenko
Publisert:07.04.2021

Hovedfunn:

  • 23 636 personer var til individuell karriereveiledning ved offentlige karrieresentrene i 2020.
  • Antallet brukere har økt sammenlignet med 2019. Økningen skyldes hovedsakelig Oslos tilbud om karriereveiledning gjennom hele 2020. Lanseringen av karriereveiledning.no høsten 2020 har økt tilgangen til karriereveiledning over hele landet.
  • 94 prosent av brukerne var fornøyde med tilbudet fikk fra karrieresentrene.