Hopp til hovedinnhold

NOU 2020: 2 – Fremtidige kompetansebehov III – Læring og kompetanse i alle ledd

RapportTilhører rapportserie: Nei

Utgiver:Kompetansebehovsutvalget
Publisert:10.02.2020
Les rapporten hos regjeringen.no

Sammendrag

Kompetansebehovutvalgets tredje rapport går gjennom tilgjengelig statistikk og analyser på dette området og bidrar med relevante vurderinger.

Det er et gjennomgående regionalt perspektiv i rapporten som også ser på fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering i videregående opplæring. Kompetansebehovsutvalget går også nærmere inn på kompetansemangler og drivere for endrede kompetansebehov, analyserer arbeidslivsrelevans, gjennomføring og kjønnsfordeling i høyere utdanning, samt ser nærmere på forskjeller i deltakelse i læringsaktiviteter i arbeidslivet. I tråd med mandatet gir ikke KBU forslag til tiltak. Noen viktige punkter fra rapporten:

  • Kompetansebehovene endrer seg og berører alle yrkesgrupper
  • Noen sentrale ferdigheter danner fundamentet for kompetanse
  • Det er særlig mangel på kvalifisert arbeidskraft innen helse, bygg og IKT
  • I høyere utdanning kan arbeidslivspraksis være en utfordring, og ujevn kjønnsbalanse i utdanning forsterker kjønnsforskjeller i arbeidslivet