Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

NOU 2020: 2 – Fremtidige kompetansebehov III – Læring og kompetanse i alle ledd

RapportTilhører rapportserie: Nei

Utgiver:Kompetansebehovsutvalget
Publisert:10.02.2020

Kompetansebehovutvalgets tredje rapport går gjennom tilgjengelig statistikk og analyser på dette området og bidrar med relevante vurderinger.

Det er et gjennomgående regionalt perspektiv i rapporten som også ser på fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering i videregående opplæring. Kompetansebehovsutvalget går også nærmere inn på kompetansemangler og drivere for endrede kompetansebehov, analyserer arbeidslivsrelevans, gjennomføring og kjønnsfordeling i høyere utdanning, samt ser nærmere på forskjeller i deltakelse i læringsaktiviteter i arbeidslivet. I tråd med mandatet gir ikke KBU forslag til tiltak. Noen viktige punkter fra rapporten:

  • Kompetansebehovene endrer seg og berører alle yrkesgrupper
  • Noen sentrale ferdigheter danner fundamentet for kompetanse
  • Det er særlig mangel på kvalifisert arbeidskraft innen helse, bygg og IKT
  • I høyere utdanning kan arbeidslivspraksis være en utfordring, og ujevn kjønnsbalanse i utdanning forsterker kjønnsforskjeller i arbeidslivet