Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

NOU 2019: 12 – Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

RapportTilhører rapportserie: Nei

Utredningen til Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning handler om hvordan vi bedre kan legge til rette for livslang læring.

Utgiver:Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning
Publisert:04.06.2019

Etter- og videreutdanningsutvalget er opptatte av fleksibilitet i utdanningssystemet og muligheter for å jobbe og utdanne seg samtidig. Dagens arbeidsliv krever at vi i større grad går inn og ut av utdanning og opplæring. Utvalget har vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for å lære hele livet. Utvalget har videre vurdert om utdanningssystemet er i stand til å imøtekomme disse behovene, om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode og om virkemidlene samlet sett er tilpasset fremtidens behov. Utredningen inneholder utvalgets forslag til hva som bør kjennetegne et system for å lære hele livet, og hvordan et system kan etableres gjennom for å endre på eksisterende og supplere med nye virkemidler.