Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

NOU 2018:2 Fremtidige kompetansebehov I

RapportTilhører rapportserie: Nei

Denne NOUen er utvalgets første rapport til Kunnskapsdepartementet. Den gir samlet og oversiktlig beskrivelse av kartlagte undersøkelser, analyser og datakilder.

Utgiver:Kompetansebehovsutvalget
Publisert:07.02.2018

Sentrale funn i rapporten:

  • Kompetansenivået i Norge er bra, men det bør bli bedre.
  • Det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker.
  • Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen.
  • Arbeidslivet er en sentral læringsarena.
  • Digitalisering og automatisering endrer kompetansebehovene.