Hopp til hovedinnhold

NOU 2018:2 Fremtidige kompetansebehov I

RapportTilhører rapportserie: Nei

Denne NOUen er utvalgets første rapport til Kunnskapsdepartementet. Den gir samlet og oversiktlig beskrivelse av kartlagte undersøkelser, analyser og datakilder.

Utgiver:Kompetansebehovsutvalget
Publisert:07.02.2018
Les rapporten hos regjeringen.no

Sammendrag

Sentrale funn i rapporten:

  • Kompetansenivået i Norge er bra, men det bør bli bedre.
  • Det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker.
  • Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen.
  • Arbeidslivet er en sentral læringsarena.
  • Digitalisering og automatisering endrer kompetansebehovene.