Hopp til hovedinnhold

Nettbasert utdanning, opplæring og læringsaktivitet

Resultater fra en nettundersøkelse om voksnes deltakelse

NotatTilhører rapportserie: Nei

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pia Ianke
Publisert:25.08.2020

Sammendrag

Rapporten viser at nettbasert opplæring er vanlig innenfor ikke-formell opplæring som kurs og konferanser. En nettundersøkelse Respons analyse gjennomførte for Kompetanse Norge i 2019, viser at 37 prosent av voksenbefolkningen har deltatt på nettbasert ikke-formell opplæring de siste 12 måneder. Det utgjør 64 prosent av alle som deltok i ikke-formell opplæring det siste året.

Nettbaserte opplæring er ikke like utbredt innenfor det formelle utdanningssystemet. 16 prosent av deltakerne i formell utdanning hadde tatt nettstudier uten samlinger og 13 prosent nettstudier med samlinger det siste året.

En stor andel av voksenbefolkningen, 71 prosent, har gjennomført en eller flere konkrete, nettbaserte læringsaktiviteter det siste året. Flest har brukt søkemotorer som f.eks. google for å lære noe (50 prosent) eller brukt opplæringsvideoer f.eks. på Youtube (28 prosent) og mange som har brukt disse har ikke oppgitt at de har deltatt i nettbasert opplæring det siste året. 21 prosent har deltatt på e-læring, 17 prosent på nanolæring, 13 prosent på webinarer og 10 prosent har streamet kurs eller konferanser live og dette er nesten utelukkende de som oppga å ha deltatt i nettbasert opplæring, og utgjøres også i stor grad av sysselsatte.

De eldste, de med lav utdanning og de utenfor arbeidslivet har i minst grad deltatt i nettbasert opplæring og nettbaserte læringsaktiviteter.