Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning – presentasjon av områdene kompetasestandarder, karrierekompetanse og etikk

RapportTilhører rapportserie: Nei

Et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal bidra til at befolkningen har tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Gry Ellen Bakke, Line W. Engh, Ingjerd Espolin Gaarder, Tonje F. Gravås, Erik Hagaseth Haug, Anne Holm-Nordhagen, Torild Schulstok, Rie Thomsen
Publisert:16.10.2020

Sammendrag

Karriereveiledningstjenestene i Norge tilbys i flere ulike sektorer og for mange ulike målgrupper, tjenestene er mangfoldige og rammebetingelsene de leveres innenfor kan variere. Målet med å utvikle et tverrsektorielt nasjonalt kvalitetsrammverk, er å gi praktikere, eiere, ledere og fagfeltet for øvrig et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning.

Rapporten er utarbeidet som del av arbeidet med det nasjonale kvalitetsrammeverk, et oppdrag Kompetanse Norge har fått av Kunnskapsdepartementet. Rapporten presenterer de tre første av fire områder:

  1. Kompetansestandarder: Hva må en karriereveileder kunne?
  2. Karrierekompetanse: Hva skal læringsutbyttet av karriereveiledning være?
  3. Etikk: Hva er god og etisk fundert karriereveiledning?
  4. Kvalitetssikring: Hvordan vet vi at det arbeidet som gjøres, har god kvalitet?

Et løsningsforslag til hvert av de tre områdene ble i løpet av 2018 utarbeidet i samarbeid med tre bredt sammensatte arbeidsgrupper, med representanter for ulike sektorer, roller og forvaltningsnivåer som er involvert i de offentlige karriereveiledningstjenestene. Løsningsforslagene ble sendt på innspillsrunde våren 2019. Denne rapporten presenterer de tre områdene etter bearbeiding av innspillene. Del 4 Kvalitetssikring ferdigstilles i 2021.

Rammeverket er også digitalt tilgjengelig via nettstedet Kvalitet i karriereveiledning, med ressurser til bruk i kvalitetsarbeidet.