Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning – presentasjon av områdene kompetasestandarder, karrierekompetanse og etikk

RapportTilhører rapportserie: Nei

Et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal bidra til at befolkningen har tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Gry Ellen Bakke, Line W. Engh, Ingjerd Espolin Gaarder, Tonje F. Gravås, Erik Hagaseth Haug, Anne Holm-Nordhagen, Torild Schulstok, Rie Thomsen
Publisert:16.10.2020

Karriereveiledningstjenestene i Norge tilbys i flere ulike sektorer og for mange ulike målgrupper, tjenestene er mangfoldige og rammebetingelsene de leveres innenfor kan variere. Målet med å utvikle et tverrsektorielt nasjonalt kvalitetsrammverk, er å gi praktikere, eiere, ledere og fagfeltet for øvrig et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning.

Rapporten er utarbeidet som del av arbeidet med det nasjonale kvalitetsrammeverk, et oppdrag Kompetanse Norge har fått av Kunnskapsdepartementet. Rapporten presenterer de tre første av fire områder:

  1. Kompetansestandarder: Hva må en karriereveileder kunne?
  2. Karrierekompetanse: Hva skal læringsutbyttet av karriereveiledning være?
  3. Etikk: Hva er god og etisk fundert karriereveiledning?
  4. Kvalitetssikring: Hvordan vet vi at det arbeidet som gjøres, har god kvalitet?

Et løsningsforslag til hvert av de tre områdene ble i løpet av 2018 utarbeidet i samarbeid med tre bredt sammensatte arbeidsgrupper, med representanter for ulike sektorer, roller og forvaltningsnivåer som er involvert i de offentlige karriereveiledningstjenestene. Løsningsforslagene ble sendt på innspillsrunde våren 2019. Denne rapporten presenterer de tre områdene etter bearbeiding av innspillene. Del 4 Kvalitetssikring ferdigstilles i 2021.

Rammeverket er også digitalt tilgjengelig via nettstedet Kvalitet i karriereveiledning, med ressurser til bruk i kvalitetsarbeidet.