Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Livslang læring 2020: Befolkningens deltakelse på kurs, seminarer og konferanser

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020RapportTilhører rapportserie: Nei

I denne rapporten presenterer vi resultater om ikke-formell opplæring fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. Resultatene er forholdsvis stabile over tid.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Stine Viddal Øi
Publisert:30.09.2021

Rapporten presenterer resultater fra Lærevilkårsmonitoren knyttet til deltakelse på kurs, seminarer, konferanser og lignende. Denne formen for opplæring kalles ikke-formell opplæring. Ikke-formell opplæring skjer utenfor det formelle utdanningssystemet. Til forskjell fra uformell læring er ikke-formell opplæring organisert.

Rapporten viser resultater knyttet til befolkningens og de sysselsattes deltakelse i ikke-formell opplæring. Vi ser også på hvorvidt opplæringen er nettbasert, og på opplæringens varighet.

Hovedfunn:

  • Fire av ti deltar i ikke-formell opplæring
  • Sysselsatte kvinner deltar i større grad enn menn
  • Offentlig sektor har høyest grad av deltakelse
  • De fleste deltar i nettbasert opplæring
  • De fleste deltar i opplæring på under åtte timer