Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2020: Befolkningens deltakelse på kurs, seminarer og konferanser

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

RapportTilhører rapportserie: Nei

I denne rapporten presenterer vi resultater om ikke-formell opplæring fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. Resultatene er forholdsvis stabile over tid.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Stine Viddal Øi
Publisert:30.09.2021

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra Lærevilkårsmonitoren knyttet til deltakelse på kurs, seminarer, konferanser og lignende. Denne formen for opplæring kalles ikke-formell opplæring. Ikke-formell opplæring skjer utenfor det formelle utdanningssystemet. Til forskjell fra uformell læring er ikke-formell opplæring organisert.

Rapporten viser resultater knyttet til befolkningens og de sysselsattes deltakelse i ikke-formell opplæring. Vi ser også på hvorvidt opplæringen er nettbasert, og på opplæringens varighet.

Hovedfunn:

  • Fire av ti deltar i ikke-formell opplæring
  • Sysselsatte kvinner deltar i større grad enn menn
  • Offentlig sektor har høyest grad av deltakelse
  • De fleste deltar i nettbasert opplæring
  • De fleste deltar i opplæring på under åtte timer