Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2019: Hovedtall om voksnes deltakelse i utdanning og opplæring

NotatTilhører rapportserie: Nei

Lærevilkårsmonitoren er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av SSB som en del av Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Det er den største årlige spørreundersøkelsen om voksenes læring i Norge.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Joakim Hetzberg Ulstein
Publisert:14.08.2019

Sammendrag

Lærevilkårsmonitoren undersøker omfanget av, og vilkårene for, læring og kompetanseutvikling i Norge. De siste fire årene har andelen av befolkningen som deltar i formell videreutdanning vært stabil, på åtte prosent, etter en nedgang i årene fra 2008 (figur 1). Tilsvarende tendens finner vi for deltakelse i ikke-for¬mell opplæring, som nå er på 40 prosent. Ser vi på ikke-formell opplæring relatert til jobb går den litt ned fra 2018 til 2019, til 36 prosent (figur 3). Andelen som opplever at de har gode læringsmuligheter på jobb har imidlertid steget litt siden 2008, men faller også litt i 2019 fra 2018 (se figur 7).

Livslang læring vil bare bli viktigere i årene som kommer. Vi står fortsatt overfor noen utfordringer når det gjelder å sikre kompetansen til den voksne befolkningen fremover. Andelen som har deltatt i ikke-formell opplæring har falt gradvis de siste ti årene. Andelen som har deltatt i formell utdanning har flatet ut. Vi ligger fortsatt litt bak i å utnytte potensialet for læring som internett gir. Og en del arbeidsgivere prioriterer ikke å sikre sine ansatte nødvendig kompetanse for at de skal gjøre jobben sin godt. Likevel har over halvparten av den voksne befolkningen i Norge deltatt i en eller annen form for opplæring de siste 12 månedene. De aller fleste av disse deltok bare i ikke-formell opplæring.