Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Livslang læring 2008–2018: Resultater fra lærevilkårsmonitoren

RapportTilhører rapportserie: Nei

Denne rapporten presenterer funn fra Lærevilkårsmonitoren 2018.

Utgiver:Kompetanse Norge
Redaktør:Joakim Hertzberg Ulstein
Forfattere:Joakim Hertzberg Ulstein
Publisert:14.05.2019

Resultatene fra Lærevilkårsmonitoren 2018 viser at 16 prosent av befolkningen i alderen 22–59 år deltok i formell utdanning i løpet av de siste 12 månedene. Det er en økning på ett prosentpoeng fra 2017. Halvparten av disse, det vil si åtte prosent, deltok i formell videreutdanning. Deltakelsen har holdt seg stabil på åtte prosent de siste tre årene. Den tidligere observerte trenden med synkende deltakelse i formell videreutdanning synes å være over. Blant de som deltok på videreutdanning, var det 58 prosent som tok den på universitets- og høyskolenivå. Kvinner utgjør rundt 60 prosent av deltakerne hvert år, det er også tilfellet for 2018, da kvinner sto for 59 prosent av deltakerne.

2018 er det første året tallene i Lærevilkårsmonitoren (LVM) settes i sammenheng med variabelen for sysselsettingsstatus i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Dette er gjort etter bestilling fra Kompetanse Norge. Inkluderingen av sysselsettingsstatusvariabelen er for å etablere skiller mellom sysselsatte (som ikke studerer), sysselsatte studenter (som er sysselsatte ved siden av studiene) og ikke-sysselsatte. Det er forskjell på en som tar videreutdanning ved siden av en fulltidsjobb for å sikre seg framtidig relevans innen sin valgte karriere, og en student som jobber i en tilfeldig jobb et par ganger i uken for å finansiere studiene.