Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2008–2018: Resultater fra lærevilkårsmonitoren

RapportTilhører rapportserie: Nei

Denne rapporten presenterer funn fra Lærevilkårsmonitoren 2018.

Utgiver:Kompetanse Norge
Redaktør:Joakim Hertzberg Ulstein
Forfattere:Joakim Hertzberg Ulstein
Publisert:14.05.2019

Sammendrag

Resultatene fra Lærevilkårsmonitoren 2018 viser at 16 prosent av befolkningen i alderen 22–59 år deltok i formell utdanning i løpet av de siste 12 månedene. Det er en økning på ett prosentpoeng fra 2017. Halvparten av disse, det vil si åtte prosent, deltok i formell videreutdanning. Deltakelsen har holdt seg stabil på åtte prosent de siste tre årene. Den tidligere observerte trenden med synkende deltakelse i formell videreutdanning synes å være over. Blant de som deltok på videreutdanning, var det 58 prosent som tok den på universitets- og høyskolenivå. Kvinner utgjør rundt 60 prosent av deltakerne hvert år, det er også tilfellet for 2018, da kvinner sto for 59 prosent av deltakerne.

2018 er det første året tallene i Lærevilkårsmonitoren (LVM) settes i sammenheng med variabelen for sysselsettingsstatus i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Dette er gjort etter bestilling fra Kompetanse Norge. Inkluderingen av sysselsettingsstatusvariabelen er for å etablere skiller mellom sysselsatte (som ikke studerer), sysselsatte studenter (som er sysselsatte ved siden av studiene) og ikke-sysselsatte. Det er forskjell på en som tar videreutdanning ved siden av en fulltidsjobb for å sikre seg framtidig relevans innen sin valgte karriere, og en student som jobber i en tilfeldig jobb et par ganger i uken for å finansiere studiene.