Hopp til hovedinnhold

Lavterskeltilbud eller strategisk universalverktøy? En kartlegging av Erasmus+ ansattmobilitet i UH-sektoren

RapportTilhører rapportserie: Nei

På oppdrag fra HK-dir har ideas2evidence har skrevet en rapport om hvordan ulike deler av høyere utdanning bruker og har nytte av tiltaket Erasmus+ ansattmobilitet.

Utgiver:ideas2evidence
Redaktør:Jostein Ryssevik
Forfattere:Hanna Jones, Malin Dahle , Ingvild Misje, Henriette Skyberg
Publisert:24.01.2024
Lavterskeltilbud eller strategisk universalverktøy? En kartlegging av Erasmus+ ansattmobilitet i UH-sektoren

Sammendrag

Rapporten viser at bruken av ansattmobilitet er størst ved de minste institusjonene, ved statlige høgskoler og nyere universiteter med røtter i høgskolesystemet. Også de tradisjonelle breddeuniversitetene har høyt volum i absolutte tall, men sett i forhold til antall ansatte, er det de minste institusjonene som benytter Erasmus+ ansattmobilitet klart mest.

For ansatte ser mobilitetene i størst grad ut til å bidra til nettverksbygging og deling av kunnskap og ferdigheter med studenter. Kunnskap om gode praksiser og jobbtilfredshet kommer også høyt opp på listen over utbytte.