Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Landsdekkende tilbud om karriereveiledning er på plass

NotatTilhører rapportserie: Nei

Dette notatet gir en overordnet beskrivelse av aktiviteten ved de offentlige karrieresentrene i 2019.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Kristine Bettum
Publisert:25.03.2020

Notatet tar utgangspunkt i årsrapporteringen fra karrieresentrene til Kompetanse Norge, resultatene fra brukerundersøkelsen til de som har vært til karriereveiledning samme år og rapportering fra de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.

Hovedpoeng:

  • I 2019 var det 20 958 personer til karriereveiledning. Det er 7 prosent flere enn året før.
  • Oslo fikk sitt første karrieresenter i 2019. Nå har alle fylker minst ett senter.
  • Personer med lavere utdanning benytter seg i størst grad av tilbudet om karriereveiledning.
  • Nesten 95 prosent er ganske eller svært fornøyde med karriereveiledningen de fikk.
  • Karriereveiledningsfeltet i fylkene går over i en ny fase