Hopp til hovedinnhold

Landsdekkende tilbud om karriereveiledning er på plass

NotatTilhører rapportserie: Nei

Dette notatet gir en overordnet beskrivelse av aktiviteten ved de offentlige karrieresentrene i 2019.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Kristine Bettum
Publisert:25.03.2020

Sammendrag

Notatet tar utgangspunkt i årsrapporteringen fra karrieresentrene til Kompetanse Norge, resultatene fra brukerundersøkelsen til de som har vært til karriereveiledning samme år og rapportering fra de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.

Hovedpoeng:

  • I 2019 var det 20 958 personer til karriereveiledning. Det er 7 prosent flere enn året før.
  • Oslo fikk sitt første karrieresenter i 2019. Nå har alle fylker minst ett senter.
  • Personer med lavere utdanning benytter seg i størst grad av tilbudet om karriereveiledning.
  • Nesten 95 prosent er ganske eller svært fornøyde med karriereveiledningen de fikk.
  • Karriereveiledningsfeltet i fylkene går over i en ny fase