Hopp til hovedinnhold

Krav til norskferdigheter ved ansettelser

NotatTilhører rapportserie: Nei

Formålet med denne undersøkelsen er å få større innsikt i hvordan resultater på norskprøven blir brukt i arbeidslivet.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Olena Tkachenko, Camilla Hovind Ulven
Publisert:28.08.2019

Sammendrag

Norskferdigheter vil ofte være en døråpner for innvandrere som ønsker å studere, jobbe eller bosette seg permanent i Norge. Stadig flere arbeidsgivere, særlig offentlige virksomheter, stiller krav til norskferdigheter ved ansettelse av innvandrere. Arbeidsgivere kan fungere som portvoktere for hvilke innvandrere som får delta i det norske arbeidslivet eller ikke. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om hvordan arbeidsgivere vurderer hva som er tilstrekkelige norskferdigheter for å bli ansatt, og hvordan de vurderer om en person tilfredsstiller kravene.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Arbeidsgivere kan ha lite kunnskap om norskprøver og nivåene i det europeiske rammeverket for språk, selv om de stiller formelle krav til norskferdigheter.
  • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft ser ut til å påvirke hvorvidt arbeidsgivere stiller krav om norskferdigheter hos søkerne. Andre faktorer som kan påvirke, er arbeidsoppgaver, holdninger til språktesting, prøvetid på arbeidsplassen og erfaringer med språkutfordringer og muligheter for utvikling av norskferdighetene i arbeidet.
  • I ansettelsesprosessen benyttes jobbintervjuet for å vurdere kandidatenes norskferdigheter. Flere av arbeidsgiverne vi intervjuet opplever at de kan avdekke i intervjuet om søkeren har tilstrekkelige norskferdigheter, mens noen har erfart at denne vurderingen ikke har vært tilstrekkelig.
  • Arbeidsgiverne vi har intervjuet, har alle reflektert over hvilke norskferdigheter som kreves for å utføre arbeidsoppgavene, uten at de nødvendigvis har kunnskap om hvordan dette kan testes eller dokumenteres.
  • Virksomhetene vi har intervjuet bruker jobbsøknad, jobbintervjuet og eventuelt resultater fra norskprøve for å vurdere kandidatenes norskferdigheter