Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling i arbeidslivet

Insentiver for videreutdanning KortnotatTilhører rapportserie: Ja

Arbeidslivet i Norge står overfor en betydelig utfordring med knapphet på arbeidskraft og kompetanse. Kompetanseutvikling for de som allerede er i arbeid er en viktig strategi for å dekke kompetansebehovene. Men samtidig som behovet øker, har deltakelsen i videreutdanning og ikke-formell opplæring blant arbeidstakere ikke økt siden 2012.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Forfattere:Olena Tkachenko
Publisert:01.03.2024

Sammendrag

Dette notatet gir først en kort oversikt over sysselsattes deltakelse i kompetanseutvikling, med et spesielt søkelys på barrierer for deltakelse, særlig de økonomiske. I tillegg til kunnskap om barrierene for kompetanseutvikling, trenger vi mer kunnskap om hvilke virkemidler som kan motvirke barrierene. En omfattende studie av hvilke effekter god informasjon og muligheter for stipend har på fagarbeideres deltakelse i videreutdanning har gitt ny kunnskap. Studien viser at både informasjon om utdanningsmuligheter og tilbud om stipend kan ha positiv effekt på deltakelse i videreutdanning.