Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Kompetanseplattform for livslang læring

Utredning av konsept RapportTilhører rapportserie: Nei

Et viktig mål med kompetansereformen Lære hele livet er at alle skal få muligheter til å fornye og styrke sin kompetanse, slik at flere kan stå i arbeid lenger og arbeidslivet får den kompetansen det trenger. For å understøtte denne innsatsen har HK-dir, Sikt og Lånekassen utredet et konsept for en digital kompetanseplattform for livslang læring.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Redaktør:Roland Mandal
Forfattere:Ragnhild Stenvaagnes, Jonas Rusten Wang, Jan Fredrik Stoveland-Alfsen, Eline Wigdel
Publisert:18.03.2022

Kompetanseplattformen skal legge til rette for å dele data om utdanningstilbud fra kompetansetilbydere og oppnådd kompetanse for enkeltindivider, både innen videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Gjennom å tilby infrastruktur, data og et rammeverk som gjør det attraktivt og interessant for ulike tilbydere å delta, skal plattformen bidra til at eksisterende tjenester i kunnskapssektoren knyttes tettere sammen, samtidig som det legges et grunnlag for utvikling av nye. Målet er å bidra til mer helhetlige og sammenhengende brukerreiser, som bidrar til å senke den enkeltes terskel for å gjennomføre relevant kompetanseheving.

Utredningen anbefaler at det gjennomføres et hovedprosjekt med sikte på å utvikle og etablere den digitale kompetanseplattformen. Med utgangspunkt i det konseptet som foreslås for den første etableringsfasen, vil flere av tiltakene i denne fasen omhandle videreutvikling av eksisterende løsninger hos Sikt og HK-dir. Samtidig legges det opp til at andre statlige og private aktører skal kunne tilby digitale løsninger og tjenester som en del av plattformen.