Hopp til hovedinnhold

Kompetanse for fremtiden

Utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstilbud for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse

RapportTilhører rapportserie: Nei

På oppdrag fra IMDi, AV-dir og HK-dir har ideas2evidence levert et kunnskapsgrunnlag for en utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstilbud for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse.

Utgiver:ideas2evidence
Forfattere:Eva Marit Kristoffersen, Eivind Hageberg, Henriette Skyberg, Siv Svanæs
Publisert:23.10.2023
Kompetanse for fremtiden

Sammendrag

På oppdrag fra IMDi, AV-dir og HK-dir har ideas2evidence levert et kunnskapsgrunnlag for en utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstilbud for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse.

Ideas2evidence konkluderer med at det ikke er behov for et nytt kvalifiseringstilbud, men at det blir viktig å se på hvordan forberedende opplæring for voksne (FOV) kan brukes inn i allerede gode lokale arbeidsrettete løp fremover.