Hopp til hovedinnhold

Kompass 2021 – sosial ulikhet, ubrukt potensial

RapportTilhører rapportserie: Nei

Kompass er en årlig rapport fra Kompetanse Norge, som sammenstiller relevant statistikk og forskning innenfor et avgrenset temaområde. Årets utgave handler om sosial ulikhet.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pernille Birkeland, Hilde Havgar, Ingrid Bjartveit Krüger, Olena Tkachenko
Publisert:02.06.2021

Sammendrag

Rapporten gjør noen dypdykk i dette vide temaet om sosial ulikhet. I lys av Kompetanse Norges samfunnsoppdrag, har vi valgt å konsentrere oss om enkelte undertema innenfor områdene kompetanse, utdanning og arbeid. Vi håper rapporten kan brukes som inspirasjon og grunnlag for videre analyser av de kompetansepolitiske problemstillingene vi løfter frem. Temaet sosial ulikhet har blitt særlig aktuelt under koronapandemien, siden krisen har rammet skjevt, etter utdanning og yrke.

Rapporten består av fire kapitler. I hvert kapittel beskriver vi et ulikhetsproblem, deretter peker vi på mulige forklaringer på problemet, og avslutningsvis i hvert kapittel omtaler vi hva som allerede gjøres, og hva som kan være relevant å gjøre for å redusere ulikhetene.