Hopp til hovedinnhold

Kompass 2020 - Helse i et kompetansepolitisk perspektiv

RapportTilhører rapportserie: Nei

Kompass er Kompetanse Norges årlige temabaserte publikasjon.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Linda Berg, Hanne Størset, Oleana Tkachenko, Camilla Hovind Ulven
Publisert:15.10.2020

Sammendrag

Helse i et kompetansepolitisk perspektiv er temaet for denne utgaven. Vi har samlet inn og oppsummert forskning, statistikk og analyser som kan fortelle oss mer om sammenhengen mellom kompetanse og helse, og om arbeidslivets betydning for helserelatert frafall. I det siste kapitlet ser vi på et utvalg kompetansepolitiske virkemidler med et nytt perspektiv, og beskriver hvordan de kan bidra til å forebygge at personer faller fra eller forblir utenfor arbeidslivet på grunn av helseutfordringer.