Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Kompass 2020 - Helse i et kompetansepolitisk perspektiv

RapportTilhører rapportserie: Nei

Kompass er Kompetanse Norges årlige temabaserte publikasjon.

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Linda Berg, Hanne Størset, Oleana Tkachenko, Camilla Hovind Ulven
Publisert:15.10.2020

Helse i et kompetansepolitisk perspektiv er temaet for denne utgaven. Vi har samlet inn og oppsummert forskning, statistikk og analyser som kan fortelle oss mer om sammenhengen mellom kompetanse og helse, og om arbeidslivets betydning for helserelatert frafall. I det siste kapitlet ser vi på et utvalg kompetansepolitiske virkemidler med et nytt perspektiv, og beskriver hvordan de kan bidra til å forebygge at personer faller fra eller forblir utenfor arbeidslivet på grunn av helseutfordringer.